Nuôi lô song thủ khung 3 ngày chuẩn xác


138.29K

Nuôi lô song thủ khung 3 ngày chuẩn xác

Nuôi lô song thủ khung 3 ngày hôm nay Soi cầu 88 sẽ giúp các bạn tìm ra những cặp lô đẹp nhất để các bạn chơi lô nuôi khung hoặc có thể tham khảo tại bài viết này, những chuyên gia của Nuôi lô khung sẽ dùng những kinh nghiệm chiến đấu suốt bao năm qua có được để giúp anh chị em một cách chơi nhanh nhất an toàn hiểu quả và tạo uy tin là việc mà chúng tôi luôn cố gắng tạo ra niềm tin cho mọi thành viên trên website:

Nuôi lô song thủ khung 3 ngày chuẩn xác

Nuôi lô song thủ khung 3 ngày chuẩn xác

Nuôi lô song thủ khung 3 ngày hướng dẫn nhận số

Nuôi lô song thủ khung 3 ngày .là cách đánh 1 cặp lô trong vòng 3 ngày.Chu kỳ kết thúc khi chúng ta ăn 1 trong cặp lô song thủ đó.Cách đánh và vào tiền mà Nuôi lô khuyến khích anh em chơi là 1-2-3.Ví dụ anh em có tổng 100 điểm thì ngày đầu đánh 20 điểm cho cặp nuôi song thủ khung 3 ngày , ngày thứ hai anh em đánh 30 điểm cho cặp nuôi song thủ lô,và ngày thứ 3 chúng ta đánh 50 điểm còn lại và kết thúc chu kỳ đánh Nuôi song thủ lô khung 3 ngày nếu ăn một trong ba này chúng ta đều có lãi để anh em bắt đầu chu kỳ mới.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU

+ Nuôi cặp 17-71 ngày 22/05/– 24/05/2019Đang chờ kết quả

+ Nuôi cặp 59-95 ngày 21/05/ – 23/05/2019 Ăn lô 59-95 ngày 1

+ Nuôi cặp 01-10 ngày 20/05/ – 22/05/2019 Ăn lô 01 ngày 1

+ Nuôi cặp 57-75 ngày 19/05/ – 21/05/2019 Ăn lô 57 ngày 1

+ Nuôi cặp 57-75 ngày 18/05/ – 20/05/2019 Ăn lô 57 ngày 1

+ Nuôi cặp 50-05 ngày 17/05/ – 19/05/2019 Ăn lô 05-50 ngày 1

+ Nuôi cặp 27-72 ngày 16/05/ – 18/05/2019 Ăn lô 27-72 ngày 1

+ Nuôi cặp 78-87 ngày 13/05/ – 15/05/2019 Trượt

+ Nuôi cặp 56-65 ngày 12/05/ – 14/05/2019 Ăn lô 56 ngày 1

+ Nuôi cặp 23-32 ngày 10/05/ – 12/05/2019 Ăn lô 23-32 ngày 2

+ Nuôi cặp 56-65 ngày 07/05/ – 09/05/2019 Trượt

+ Nuôi cặp 79-97 ngày 04/05/ – 06/05/2019 Ăn lô 79×2 ngày 3

+ Nuôi cặp 37-73 ngày 02/05/ – 04/05/2019 Ăn lô 37 ngày 2

+ Nuôi cặp 25-52 ngày 30/04/ – 02/05/2019 Ăn lô 52×2 ngày 2

+ Nuôi cặp 89-98 ngày 29/04/ – 01/05/2019 Ăn lô 89 ngày 1

+ Nuôi cặp 49-94 ngày 28/04/ – 30/04/2019 Ăn lô 94 ngày 1

+ Nuôi cặp 37-73 ngày 25/04/ – 27/04/2019 Trượt

+ Nuôi cặp 05-50 ngày 23/04/ – 25/04/2019 Ăn lô 05 ngày 2

+ Nuôi cặp 34-43 ngày 21/03/ – 23/04/2019 Ăn lô 34 ngày 2

+ Nuôi cặp 07-70 ngày 20/03/ – 22/04/2019 Ăn lô 70 ngày 1

+ Nuôi cặp 48-84 ngày 19/03/ – 21/04/2019 Ăn lô 84 ngày 1

+ Nuôi cặp 78-87 ngày 16/03/ – 18/04/2019 Trượt

+ Nuôi cặp 60-06 ngày 15/03/ – 17/04/2019 Ăn lô 06 ngày 1

+ Nuôi cặp 67-76 ngày 14/03/ – 16/04/2019 Ăn lô 67 ngày 1

+ Nuôi cặp 46-64 ngày 12/03/ – 14/04/2019 Ăn lô 46-64 ngày 3

+ Nuôi cặp 78-87 ngày 10/03/ – 12/04/2019 Ăn lô 87 ngày 2

+ Nuôi cặp 56-65 ngày 09/03/ – 11/04/2019 Ăn lô 65×3 ngày 1

+ Nuôi cặp 27-72 ngày 08/03/ – 10/04/2019 Ăn lô 72 ngày 1

+ Nuôi cặp 16-61 ngày 05/03/ – 07/04/2019 Trượt

+ Nuôi cặp 54-45 ngày 03/03/ – 05/04/2019 Ăn lô 45 x2 ngày 2

+ Nuôi cặp 14-41 ngày 31/03/ – 02/04/2019 Ăn lô 14 ngày 3

+ Nuôi cặp 23-32 ngày 29/03/ – 31/03/2019 Ăn lô 32 ngày 2

+ Nuôi cặp 06-60 ngày 28/03/ – 30/03/2019 Ăn lô 06 ngày 1

+ Nuôi cặp 27-72 ngày 27/03/ – 29/03/2019 Ăn lô 27 ngày 1

+ Nuôi cặp 34-43 ngày 26/03/ – 28/03/2019 Ăn lô 43×2 ngày 1

+ Nuôi cặp 17-71 ngày 24/03/ – 26/03/2019 Ăn lô 17×2 ngày 2

+ Nuôi cặp 80-08 ngày 21/03/ – 23/03/2019 Ăn lô 08 ngày 3

+ Nuôi cặp 10-01 ngày 18/03/ – 20/03/2019 Ăn lô 01 ngày 3

+ Nuôi cặp 43-34 ngày 17/03/ – 19/03/2019 Ăn lô 34-43 ngày 1

+ Nuôi cặp 06-60 ngày 16/03/ – 18/03/2019 Ăn lô 06-60 ngày 1

+ Nuôi cặp 23-32 ngày 14/03/ – 16/03/2019 Ăn lô 32 ngày 2

+ Nuôi cặp 46-64 ngày 11/03/ – 13/03/2019 Ăn lô 46-64 ngày 3

+ Nuôi cặp 79-97 ngày 10/03/ – 12/03/2019 Ăn lô 79×2-97×2 ngày 1

+ Nuôi cặp 52-25 ngày 09/03/ – 11/03/2019 Ăn lô 52 ngày 1

+ Nuôi cặp 45-54 ngày 06/03/ – 08/03/2019 Trượt

+ Nuôi cặp 23-32 ngày 05/03/ – 07/03/2019 Ăn lô 32 ngày 1

+ Nuôi cặp 05-50 ngày 04/03/ – 06/03/2019 Ăn lô 50 ngày 1

+ Nuôi cặp 14-41 ngày 03/03/ – 05/03/2019 Ăn lô 14 ngày 1

+ Nuôi cặp 21-12 ngày 01/03/ – 03/03/2019 Ăn lô 21 ngày 2

+ Nuôi cặp 34-43 ngày 26/02/ – 28/02/2019 Trượt

+ Nuôi cặp 29-92 ngày 25/02/ – 27/02/2019Ăn lô 29 ngày 1

+ Nuôi cặp 79-97 ngày 24/02/ – 26/02/2019Ăn lô 79 ngày 1

+ Nuôi cặp 25-52 ngày 21/02/ – 23/02/2019Ăn lô 25 ngày 3

+ Nuôi cặp 49-94 ngày 20/02/ – 22/02/2019Ăn lô 94×2 ngày 1

+ Nuôi cặp 56-65 ngày 19/02/ – 21/02/2019Ăn lô 65 ngày 1

+ Nuôi cặp 48-84 ngày 16/02/ – 18/02/2019Trượt

+ Nuôi cặp 23-32 ngày 14/02/ – 16/02/2019Ăn lô 32 ngày 2

+ Nuôi cặp 19-91 ngày 12/02/ – 14/02/2019Ăn lô 19-91 ngày 2

+ Nuôi cặp 36-63 ngày 10/02/ – 12/02/2019Ăn lô 36 ngày 2

+ Nuôi cặp 27-72 ngày 09/02/ – 11/02/2019Ăn lô 72 ngày 1

+ Nuôi cặp 37-73 ngày 08/02/ – 10/02/2019Ăn lô 37 ngày 1

+ Nuôi cặp 35-53 ngày 31/01/ – 02/02/2019Ăn lô 35 ngày 2

+ Nuôi cặp 04-40 ngày 29/01/ – 31/01/2019Ăn lô 04-40 ngày 1

+ Nuôi cặp 35-53 ngày 28/01/ – 30/01/2019Ăn lô 35 ngày 1

+ Nuôi cặp 76-67 ngày 27/01/ – 29/01/2019Ăn lô 67 ngày 1

+ Nuôi cặp 89-98 ngày 25/01/ – 27/01/2019Ăn lô 98×2 ngày 2

+ Nuôi cặp 78-87 ngày 23/01/ – 25/01/2019Ăn lô 87 ngày 2

+ Nuôi cặp 39-93 ngày 22/01/ – 24/01/2019Trượt

+ Nuôi cặp 16-61 ngày 22/01/ – 24/01/2019Ăn lô 16-61 ngày 1

+ Nuôi cặp 37-73 ngày 21/01/ – 23/01/2019Ăn lô 73 ngày 1

+ Nuôi cặp 25-52 ngày 20/01/ – 22/01/2019Ăn lô 52 ngày 1

+ Nuôi cặp 34-43 ngày 19/01/ – 21/01/2019Ăn lô 34-43 ngày 1

+ Nuôi cặp 38-83 ngày 16/01/ – 18/01/2019Trượt

+ Nuôi cặp 79-97 ngày 14/01/ – 16/01/2019Ăn lô 79 ngày 2

+ Nuôi cặp 68-86 ngày 12/01/ – 14/01/2019Ăn lô 86 ngày 2

+ Nuôi cặp 57-75 ngày 11/01/ – 13/01/2019Ăn lô 75 ngày 1

+ Nuôi cặp 34-43 ngày 09/01/ – 11/01/2019Ăn lô 34 ngày 2

+ Nuôi cặp 67-76 ngày 08/01/ – 10/01/2019Ăn lô 76 ngày 1

+ Nuôi cặp 28-82 ngày 06/01/ – 08/01/2019Ăn lô 82 ngày 2

+ Nuôi cặp 05-50 ngày 03/01/ – 05/01/2019Trượt

+ Nuôi cặp 78-87 ngày 31/12/ – 02/01/2019Trượt

+ Nuôi cặp 05-50 ngày 29/12/ – 31/12/2018Ăn lô 05 ngày 2

+ Nuôi cặp 18-81 ngày 28/12/ – 30/12/2018Ăn lô 18 ngày 1

+ Nuôi cặp 68-86 ngày 27/12/ – 29/12/2018Ăn lô 68-86 ngày 1

+ Nuôi cặp 35-53 ngày 26/12/ – 28/12/2018Ăn lô 53 ngày 1

+ Nuôi cặp 56-65 ngày 25/12/ – 27/12/2018Ăn lô 56 ngày 1

+ Nuôi cặp 49-94 ngày 23/12/ – 25/12/2018Ăn lô 49 ngày 2

+ Nuôi cặp 23-32 ngày 20/12/ – 22/12/2018Ăn lô 23 ngày 3

+ Nuôi cặp 14-41 ngày 17/12/ – 19/12/2018Trượt

+ Nuôi cặp 79-97 ngày 17/12/ – 19/12/2018Ăn lô 79 ngày 1

+ Nuôi cặp 27-72 ngày 14/12/ – 16/12/2018Trượt

+ Nuôi cặp 02-20 ngày 11/12/ – 13/12/2018Trượt

+ Nuôi cặp 13-31 ngày 08/12/ – 10/12/2018Trượt

+ Nuôi cặp 36-63 ngày 07/12/ – 09/12/2018Ăn lô 36-63 ngày 1

+ Nuôi cặp 79-97 ngày 06/12/ – 08/12/2018Ăn lô 97 ngày 1

+ Nuôi cặp 08-80 ngày 05/12/ – 07/12/2018Ăn lô 80 ngày 1

+ Nuôi cặp 29-92 ngày 02/12/ – 04/12/2018Trượt

+ Nuôi cặp 54-45 ngày 30/11/ – 02/12/2018Ăn lô 54 ngày 2

+ Nuôi cặp 78-87 ngày 29/11/ – 01/12/2018Ăn lô 78 ngày 1

+ Nuôi cặp 48-84 ngày 28/11/ – 30/11/2018Ăn lô 48×2 ngày 1

+ Nuôi cặp 01-10 ngày 27/11/ – 29/11/2018Ăn lô 01 ngày 1

Soi cầu 88 như vậy là các bạn đã biết và thấy cách nuôi song thủ khung 3 ngày hiệu quả như thế nào rồi.hãy nhận số ngay hôm nay để chiến thắng chủ lô hàng ngày,chúc các bạn và anh em may mắn luôn phát tài.!!

Từ Khóa: , , , , , , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
soi cầu rồng bạch kim Nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày chuẩn nhất
soi cầu rồng bạch kim Nuôi lô kép khung 3 ngày chính xác
soi cầu rồng bạch kim nuôi dàn đề 20 số khung 5 ngày chuẩn